BANSTATUS - VÄSTRA

Banstatus Västra banan

Silvermossa
Silvermossa har vi tidigare år haft mindre problem med och på ett fåtal greener. Tyvärr har vi i år fått det i större utsträckning och på fler greener. Silvermossa känns igen på mindre fläckar med nästan gummiaktig yta och dyker oftast upp på toppen av onduleringar och i lutningar. Största problemen är sista 9 på Västra. Vi kan se att det finns gräsväxt i dessa mossor vilket är positivt och vi abetar med åtgärder mot silvermossan. Greenerna vältas varje vardag och får lite extra järn samt punktbehandlas Silvermossan, därav de bruna fläckarna på green. Under V.37 stödsås och dressas greenerna lätt.