TÄVLINGSKOMMITTÉN 2017

Nalle Cronborn

Ansvarig och sammankallande

Kent Berggren

Tävlingsledare

Per-Gunnar Ceder

Tävlingsledare

Bertil Erlandsson

Tävlingsledare

Reine Fernhede

Tävlingsledare

Roger Frejd

Tävlingsledare

Erling Gustavsson

Tävlingsledare

Ivar Häggström

Tävlingsledare

Holger Johansson

Tävlingsledare

Svante Jönsson

Tävlingsledare

Sten Lidell

Tävlingsledare

Bengt Liedberg

Tävlingsledare

Leif Nilsson

Tävlingsledare

Våra partners