TÄVLINGSKOMMITTÈN 2018

Nalle Cronborn

Ansvarig och sammankallande

Bertil Erlandsson

Tävlingsledare

Reine Fernhede

Tävlingsledare

Roger Frejd

Tävlingsledare

Ivar Häggström

Tävlingsledare

Holger Johansson

Tävlingsledare

Svante Jönsson

Tävlingsledare

Bengt Liedberg

Tävlingsledare

Leif Nilsson

Tävlingsledare

Våra partners