VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Varbergs Golfklubb har idag cirka 2300 medlemmar, av dessa är 125 juniorer i runda tal. Och av de 125 är det cirka 60 som var i träning innevarande säsong.

Snittet för juniorverksamhet i Sverige är att 10 % av medlemmarna är juniorer, vilket i sig borde medföra att Varbergs Golfklubb skulle ha 230 juniorer om 10 % av medlemmarna var juniorer. Som ni ser så är vi inte i närheten att nå det siffrorna just nu.

Varbergs Golfklubb bör få fler juniorer av flera olika skäl. För det första så vill ju att fler ska få möjligheten att utöva den sport som vi alla gillar. Det är vårt ansvar att möjliggöra för fler att få den möjligheten. Utöver det sportsliga är det samtidigt en överlevnadsfråga för vår golfklubb. Blir vi inte fler juniorer som börjar spela har vi troligtvis färre medlemmar i framtiden. Färre medlemmar innebär högre medlemsavgifter på de medlemmar som är kvar. Ekvationen blir inte hållbar till slut. Därför kommer rekrytering av nya medlemmar som helhet och juniorer i synnerhet vara ett prioriterat område.

En klubb med en härlig blandning av medlemmar, unga som gamla, kvinnor som män, skapar dessutom en levande golfklubb med en kreativ olikhet som alla mår bra utav.
Egentligen önskar vi göra en helhjärtad satsning men kommer av ekonomiska skäl att göra detta stegvis. Vi har i vart fall valt en riktning, vi har en idé och vi har en plan.

Som grund för detta har vi bifogat ett dokument här nedan som är en hjälp under vår resa för att kunna ta rätt beslut i framtiden.