ÅRSMÖTET GENOMFÖRT

Vi satte upp förutsättningarna för ett årsmöte utomhus genom att skilja av en yta vid husbilsparkeringen på Västra och installerade en ljudanläggning. På utsatt tid var vi totalt tretton medlemmar på plats och då tog vi beslutet att flytta in mötet det i nya juniorrummet för att få lite värme.

Mötet leddes – som vanligt – av Lars Larsson tillsammans med sin följeslagare Rune Leijon. Mötet genomfördes såsom det var planerat – besluten togs på handlingarna och protokoll kommer prel. under kommande vecka. De tre områden som kändes angelägna klarades av:

  • Årsredovisningen för 2019 godkändes
  • Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
  • Ny styrelse valdes enlig Valberedningens förslag

Efter årsmötet samlades den nya styrelsen tillsammans med klubbledning och ägarrepresentant och genomförde bolagsstämma i Varberg Golf AB samt konstituerande styrelsemöte (protokoll ligger på hemsidan)

TACK

  • Jag vill tacka er som kom på mötet – det gick smidigt och vi tar med oss en del lärdomar för att spara tid på mötena för framtiden och kunna fokusera framåt i stället för bakåt
  • Jag vill också tacka alla er som inte kom – det är tack vare er förståelse för situationen som vi kunde genomföra mötet
  • Jag vill å hela styrelsens vägnar tacka för fortsatt förtroende att jobba vidare med klubben

 

Vi ses på klubben!

Harald Edén

Ordförande

Kommentarer

Fler artiklar

Våra partners