BANORNA OCH STÄDDAGAR

 

Lars "Lalle" Göransson gjorde en tur runt Västra i dag och var på gott humör utifrån banans skick

På bilden syns ny "tee 52" på hål 3 på Västra och samtidigt ny väg ner till "tee 57"

Fairways är fortfarande bitvis väldigt blöta men sol och vind hjälper till med en dag som i dag

Greenerna har en del mossangrepp men det är på rätt väg och man kan se att det kommer nytt gräs i fläckarna

På det hela taget känns det blött men bra och vi planerar för städdagar på

Västra lördag den 28 mars

Östra lördag den 4 april

Vi är alla spelsugna men jag vill vara tydlig med att vi släpper på spelet när det är möjligt och i dag är bedömningen att spelstart sker tidigast efter städdagen på Östra. Vi kommer att hålla er informerade.  

 

Kommentarer

Fler artiklar

Våra partners