BREV FRÅN KLUBBENS ORDFÖRANDE ANDERS OLSSON, DEN 3 SEPTEMBER 2017.

Vår färdväg för Varbergs Golfklubb

  • En golfanläggning där alla vill spela och spela igen

 

Bästa medlemmar,

Så skänktes vi ännu en solig sommardag, trots att almanackan redan vänt blad till september. Och vilka lyste den på, jo 126 volontärer som klubben bjudit in till ”Tack för hjälpen-dagen”. Det kunde inte vara mer välförtjänt. Ännu en gång ett riktigt varmt tack från styrelsen alla ni som ställt upp i olika former under året! Ni är ovärderliga för Varbergs Golfklubb.

Vi har en Road Map.

Under cirka ett års tid har ett arbete pågått med dels en nulägesanalys av all verksamhet i golfklubben. Utan ett dokument som visar vart och vad vi vill är det svårt att veta vad som är rätt och fel. Nu har vi formulerat en målbild - s.k. ROAD MAP som skall fungera som en hjälp till ledningen med mål och riktning. Succesivt kommer nu förändringar enligt denna att genomföras.

Hur ser då vår målbild ut? Här kommer några brottstycken ur VbGKs ROAD MAP 2017-

Vi har en verksamhet som ser alla spelare som gäster!

Bolaget, Klubben, Restaurangen och Shopen ser alla spelare, medlemmar och besökare som gäster. Vi anstränger oss lite extra. Vi vill alla ska känna sig välkomna och sedda. Detaljerna gör helheten.

En verksamhet som är flexibel och sätter alla spelaren i centrum. Vi levererar en helhetsupplevelse som spelaren uppfattar som proffsig. Allt vi gör i grunden ska vara planerat och förberett med årsplaner, månadsplaner och veckoplaner.

Det estetiska är viktigt Vi vill ha ett välkomnande klubbhus och en välkomnande restaurang. Snyggt och prydligt med ordning och reda. Tee och banorna följer alltid sin skötselplan.

Vi vill ha Sveriges nöjdaste spelare!

Vi gör det lätt för de som har det svårt och vi gör det svårt för de som har det lätt Vi förstår att olika spelare har olika typer av svårigheter och problem. Detta tar vi hänsyn till när vi klipper banorna. Vi underlättar för de som har det om svårt och försvårar för de som behöver mer utmaning.

Östra banan är en välskött familjebana som passar den breda massan medan Västra banan ges möjligheten för mer utmaning.

Östras greeners hastighet bör i normalläge vara mellan 8,5-10 på stimpen. Motsvarande på Västra mellan 9,5-11.

Vi är professionella!

Vi ska ha kontroll på helheten och vi skall ha kontroll på detaljerna. Vi levererar en helhetsupplevelse som spelaren uppfattar som proffsig. Allt vi gör skall vara planerat och förberett.

Vi skall veta vem som ansvarar för vad och vi skall vara transparanta med vår information.

Vi skall använda verktyg och kommunikation som är i vår samtid.

Detta var en sammanfattning av vår ROAD MAP. Hela dokumentet finns nu på klubbens hemsida under rubriken klubben-information-Road Map 2017 eller klicka här: Road Map

Styrelsen kommer fortlöpande rapportera från implementeringen av vår ROAD MAP.

Lycka till med din golf,
Anders Olsson
Ordförande i Varbergs GK

 

 

Kommentarer

Våra partners