Extra Årsmöte

Klubben vill upplåta nyttjanderätt till mark för entreprenör att anlägga två padelbanor. Markområdet omfattar ca 750 m2 i anslutning till klubbens parkeringar vid Västra banan. Klubbledning och styrelse ser detta som ett utmärkt och riskfritt sätt att stärka anläggningen och varumärket Varbergs GK. Utöver direkta intäkter får vi en ännu mer komplett anläggning och skapar ett bättre underlag för restaurang, gym och rekrytering av medlemmar till golfklubben.

Projektet

Varbergs GK har fått ett mycket spännande och i klubbledningens och styrelsens ögon ett mycket bra erbjudande. Extern entreprenör med erfarenhet från att bedriva padel på en golfanläggning vill uppföra en padelanläggning med två banor på Varbergs GK Västra.

Ekonomiskt innebär detta inga kostnader eller investeringar för klubben. Entreprenören står för hela investeringen i utbyte mot att hyresfritt disponera marken de står på under 10 år. Klubben får 20 % av hyresintäkterna samt rätten att hyra ut och sälja rack samt bollar. Utöver detta får vi också rätten att sälja reklam på burarna. Efter 10 år övergår anläggningen i klubbens ägo och tar därefter hela hyresintäkten. 

Klubben hade kunnat sköta hela investeringen själv men styrelse och klubbledning anser att det är bättre att vi fokuserar vår investeringskapacitet på att förbättra golfbanorna med tex bättre maskiner och förverkligande av masterplanen. Projektet innebär visserligen en extra ekonomisk intäkt för klubben men den stora vinsten består ändå i att vi får mer liv och rörelse på klubben och på så sätt får ett större underlag till vår restaurang och kanske även en rekryteringsbas för nya golfare. 

Klubbledningens och styrelsens starka rekommendation till årsmötet är att godkänna markupplåtelsen som föreslås.

INSTRUKTIONER FÖR MÖTET

Höstårsmötet genomfördes digitalt vilket gäller även detta möte. Det kommer dock att gå till lite annorlunda denna gång då vi står för hela mötesorganisationen själva. Mötet kommer att genomföras i Teams.

  1. Anmäl dig till mötet genom att anmäla dig på hemsidan, klicka HÄR för att komma till anmälningssidan
  2. Fyll i dina uppgifter och skicka in senast 12:00 26/1
  3. Förmiddagen den 27/1 skickas länken till mötet ut via mejl till alla som har anmält sig
  4. Logga in till mötet mellan 17:45 och 18:00 genom att följa länken i mejlet
  5. Röstlängden baseras på de som loggar in till mötet tillsammans med de som befinner sig på plats på mötet. För att kunna rösta måste man vara inloggad personligen, det fungerar alltså inte med två personer som sitter vid en dator
  6. Röstning sker genom frågor som publiceras i Teams under mötet

För att mötet ska gå så smidigt som möjligt är vi tacksamma om eventuella frågor ställs till klubbchef@varbergsgk.se innan mötet. Dessa frågor kan då besvaras under den inledande presentationen på mötet. 

Om ni upplever några problem med anmälan eller liknande är ni välkomna att kontakta kansliet via mejl eller telefon under våra öppettider.

/Peter Bengtsson, klubbchef Varbergs GK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
SÄSONGSÖPPNING 1a MARS 2021-02-25
PROTOKOLL 2021-02-25
VARBERGS GOLF-TV 2021-02-13
Receptionspersonal 2021-02-12
RESTAURANGPERSONAL 2021-02-05

Våra partners