INFORMATION PADEL

 

Vi har kallat till ett Extra Årsmöta onsdag den 27 januari med anledning av styrelsens förslag att anlägga padelbanor på den Västra banan.

Det har kommit en del synpunkter och en del frågor.  Med tanke på att mötet är digitalt kan det begränsa diskussionen. Vi har försökt vara så tydliga som det går med information i förväg. I dag har vi sammanställt de frågor vi fått inför mötet och även de svar vi lämnat. 

Tag dig 5 minuter och läs igenom så klarnar förhoppningsvis de eventuella frågetecken du bär på.

 

FRÅGOR OCH SVAR

Har du kommit mycket reaktioner

Ja faktiskt och merparten är definitivt positiva men vi har också fått en del frågor.

Det ser ut som banorna ligger nästan ute på gångbanan!?

Vi har märkt upp prel. placering med blåvita pinnar (Klicka på bilden så blir den större). Första banan ligger tre meter in på gräset vilket är en meter längre in än den befintliga skylten står. Nästa banan ligger parallellt men är förskjuten ytterligare några meter in mot Scania. Vi har en bergklack att ta hänsyn till och vill av kostnadsskäl inte spränga mer än nödvändigt.

Finns det parkeringar så det räcker?

Ja det tror vi. Banorna sväljer åtta personer samtidigt vilket är 2-8 bilar beroende på samåkning och det tror vi att vi tål inledningsvis. Vi tittar även på att grusa upp extra platser mot Scania om behovet uppstår längre fram.

Blir det belysning på banorna?

Ja och vi tittar även på solcellsbelysning till vår parkering för att göra den mer gästvänlig till hösten.

Har det gjorts en upphandling?

Nej – vi har inte sökt padel – vi valde bort det av investeringsskäl tidigare. Vi fick ett erbjudande nu i vinter som ger oss möjligheten att bygga utan att investera och utan att dra på oss några större kostnader – enbart merintäkter. 

Är det en stark entreprenör?

Entreprenören Daniel Djerv är känd – han har satt upp banor och drivit dem på Isabergs GK med framgång i två år. Han har nu startat Djerv Padel AB tillsammans med sin pappa och har fått finansiering via bank. Vi har bedömt risken till avbrott under byggnation men då vi är först ut bedömer vi den risken som mycket låg.

Kommer padel att finnas kvar eller försvinner det om ett par år?

Vi vet inte – det gör sannolikt ingen – men alla trender i dag pekar uppåt och ger intryck av uthållighet.

Hur kan banan vara värd en miljon om tio år?

Här uttryckte vi oss tyvärr felaktigt. Vi får överta anläggningen utan kostnad efter tio år och vinsten för oss då är vad anläggningen marknadsvärderas till vid den tidpunkten.

Vad händer om vi inte vill fortsätta med padel?

Då monterar entreprenören ner anläggningen och återställer till gräsmatta på entreprenörens bekostnad.

Kommer det inte att låta mycket?

Självklart låter det men inte värre än att vi som gäster kommer att vänja oss. Vi har järnväg och motorväg som granne och det störs vi inte av. När Scania byggde stor lastbilsverkstad fanns det oro för störningar och vi upplever knappast det i dag. Det handlar mycket om vana.

Vilka ekonomiska risker är det för oss som klubb?

I grunden inga. Entreprenören tar hela investeringen plus underhåll av anläggningen och sköter bokningssystem och betalning. Vi fakturerar kvartalsvis överenskommen intäkt (volymberoende) och har möjlighet att hyra ut rackets och sälja bollar. Vi sköter markområdet runt banorna precis som i dag och har åtagit oss att sätta upp en papperskorg som vi tömmer.

Har ni tänkt igenom skattefrågan?

Ja vi har stämt av den med vår revisionsbyrå. Vi kommer dessutom att göra om hyresavtalet mellan Varberg GK & Varberg Golf AB så att vi frigör den mark ur avtalet som Djerv Padel AB kommer att arrendera.  

Hur blir det med bygglov?

All planering administreras av entreprenören med visst stöd av klubbledningen. I grunden är hela byggnationen ett projekt som vi i klubbledningen inte behöver lägga tid på. 

Varför gör klubben detta i grunden?

Vi känner att Padel är ett bra komplement till golf och utökar trafiken på området vilket ger stöd för verksamhetens utveckling i stort. Vi får en ekonomisk intäkt som vi inte haft annars utan egna driftskostnader och med minimala risker för klubben i stort

Varför är det så brått? Kunde ni inte upp det på årsmötet i mars?

Vi bedömde att frågan skulle mottas positivt bland medlemmarna. Med ett beslut i januari kan vi faktiskt ha en fungerande anläggning på plats till säsongsstart och det kände vi har ett stort mervärde i sammanhanget. Att etablera oss som padelanläggning i en växande marknad har ett stort mervärde. Att dra ut på tiden och kliva in senare känns inte som ett alternativ.

Vi hoppas att vi med detta ger kompletterande och tydlig

information inför morgondagens Extra Årsmöte om

Padelbanor och underlättar för dig att fatta

ett bra beslut för klubbens framtid.

 

Peter Bengtsson / Klubbchef

Harald Edén / Ordförande

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
SÄSONGSÖPPNING 1a MARS 2021-02-25
PROTOKOLL 2021-02-25
VARBERGS GOLF-TV 2021-02-13
Receptionspersonal 2021-02-12
RESTAURANGPERSONAL 2021-02-05

Våra partners