KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Tid:               onsdag den 27 maj kl. 18

Plats:            Västra banan - utomhus 

På styrelsens uppdrag kallar jag härmed till Årsmöte den 27 maj.

Årsmötet som var planerat att genomföras den 26 mars ställdes in p.g.a. Corona och det nya regelverket om sammankomster.

För att kunna genomföra det så har vi nu valt att hålla det utomhus och i begränsad form. Det innebär att vi inte kommer att ha några presentationer utan vi kommer endast ta beslut på utskickat material. Vi utgår från tidigare utskickat material och kommer att komplettera styrelsens resp. valberedningens förslag.

Vi återkommer om var på klubben vi skall vara och vi har maskinhallen som backup-plan om vädret blir dåligt.

Som alla säkert känner till får vi vara högst 50 personer och vi ber om er förståelse för situationen. Styrelsen kommer att begränsa sitt deltagande för att erbjuda fler platser till medlemmar. Vi hoppas att ni vill stötta genomförandet genom att begränsa deltagandet och istället - om möjligt - lämna fullmakt till en deltagare.

Vi önskar att du som har för avsikt att komma hjälper oss genom att meddela ditt deltagande på mail ordforande@varbergsgk.se i god tid vilket ger oss en indikation på antalet deltagare. Blir det fler än 50 personer så kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra årsmötet.

 

Med vänliga hälsningar

Harald Edén

Tf Klubbchef

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
GOLFBILAR 2020-10-23
VARBERGS GOLF-TV 2020-10-13
HÖSTEVENT I RESTAURANGEN 2020-10-10
VÄLKOMNA TILL GOLFRESTAURANGEN 2020-10-09
VILDSVIN PÅ ÖSTRA 2020-10-09

Våra partners