MATERIAL TILL ÅRSMÖTET

Tid:    onsdag den 27 maj kl. 18
Plats: Västra banan - utomhus

Vi hade styrelsemöte i går den 18 maj – protokollet finns på hemsidan – och vi beslutade följande för att underlätta årsmötet

 • Från ledning/styrelse/klubb deltar Marie B. & Harald E. – övriga avvaktar och fyller på om det finns plats
 • Vi avvaktar med presentation av vår nye klubbchef Peter Bengtsson till ett annat tillfälle av praktiska skäl
 • Styrelsen drar tillbaka sina förslag för att underlätta mötets genomförande och tar de vid behov på novembermötet
 • Utslaget nr 2 är en kopia av nr 1 och distribueras tisdag med följande ändringar:
  • Korrigerad tid och plats för årsmötet
  • Agendan är uppdaterad utifrån att styrelsen dragit tillbaka sina förslag
  • Valberedningens förslag är uppdaterat
 • Vid >50 deltagare totalt på mötet avbryter vi och genomför inte
 • Efter årsmötet är det kallat till Konstituerande styrelsemöte och Bolagsstämma i Varberg Golf AB

Vi har en önskan att kunna genomföra årsmötet för att i första hand lösa de praktiska frågorna för att vardagen skall fungera. Det gäller i huvudsak tre frågor

 1. Godkänna årsbokslutet såsom det är presenterat i Utslaget
 2. Ta frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 3. Välja ny styrelse

För att kunna genomföra så har vi valt att hålla det utomhus och i begränsad form. Det innebär att vi inte kommer att ha några presentationer utan vi kommer endast ta beslut på utskickat material.

Vi hoppas att ni vill stötta genomförandet genom att begränsa deltagandet denna gång och istället - om möjligt - lämna fullmakt till en deltagare.

Vi önskar att du som har för avsikt att komma hjälper oss genom att meddela ditt deltagande på mail ordforande@varbergsgk.se i god tid vilket ger oss en indikation på antalet deltagare – det är alltså ingen anmälningsplikt. Blir det fler än 50 personer så kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Harald Edén

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
KM 2020 2020-09-22
VINNARE H50 DM 2020-09-04
ALBATROSS PÅ ÖSTRA 2020-08-27
VINNARE D70 DM 2020-08-23
HIO PÅ ÖSTRA 2020-08-15

Våra partners