PROJEKT 2020

PROJEKT 2020 - Information från fastighetskommittén

Under perioden augusti 2019 - april 2020 har projekt 2020 färdigställts. På ett år i stället för två.

Kostnaderna för att anlita en extern byggare beräknades - inklusive inredning - till ca 3,7 MSEK

Vår budget var 2 MSEK

Tack vare medlemsbidrag, sponsorer, leverantörer och alla medlemmar som arbetat ideellt blev kostnader endast 1,6 MSEK inklusive inredning. 

En besparing på ca 400 TKR

TACK TILL ER ALLA!

Kent Turesson

Ordförande

Fastighetskommittén

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Våra partners