UTSLAGET 1-2020 MED ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB DEN 26 MARS

Den 11 mars beslutade regeringen om att begränsa möjligheten till att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av coronaviruset (Covid-19). Beslutet gäller från den 12 mars och begränsningen innebär ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare.

I dessa tider är det viktigt att agera som goda samhällsmedborgare och som praktiska rekommendationer har vi fått rådet att vidta följande åtgärder.

  1. Korta ner årsmötet genom att fokusera på de punkter där det behöver fattas beslut
  2. Frågor som önskas behandlade ska vara föranmälda.
  3. Anförande från Verksamhetschef publiceras på Klubbens hemsida efter stämman.
  4. Möjligheten att delta vid stämman och rösta genom ombud är fullt möjligt enligt stadgarna. Det kommer troligtvis att utvecklas genom en tillfällig lagändring enligt Justitiedepartementet. Vi återkommer om det blir verklighet.

I klartext:

  • Vi kommer att genomföra årsmötet som planerat och fokusera på beslutsfrågorna.
  • Det blir extra viktigt att om ni har frågor att vi får ta del av de i förväg i god tid.
  • Vi kommer att minimera fysisk kontakt av förklarliga skäl så vi skriver in oss när vi kommer, sprider oss i lokalen, fika och mingel hoppar vi över denna gång.
  • Direkt i anslutning till mötet kommer vi att genomföra bolagsstämma i aktiebolaget.
  • Kommer det nya direktiv som föranleder en förändring återkommer vi.

När det gäller Coronaviruset har klubbledning och styrelse en tät dialog. Vi följer de direktiv och rekommendationer som kommer från myndigheter och SGF. I sista ändan är det sunt förnuft och eget ansvar som gäller.

Fr.o.m. i dag (19 mars) finns kopior av Årsredovisning & Revisionsberätesle för såväl Varberg Golf AB som Varbergs Golfklubb i kansliet på Västra.

Nedan hittar ni uppdaterad upplaga av Utslaget 1-2020

Väl mött på årsmötet!
Harald Edén
Tf Verksamhetschef

Kommentarer

Fler artiklar

Våra partners