Kommittéer

Kommittéerna i Varbergs Golfklubb är grundbulten i klubbens utveckling. Utan våra engagerade kommittéer som drar ett stort strå till klubbens positiva utveckling. Klubbens ordförande har myntat begreppet "det idella är det ideala", något som verkligen satt avtryck under senare år.

För att alla skall ha klara mål att jobba efter har styrelsen i Varbergs Golfklubb fastställt följande policy för verksamheten

  • Varbergs Golfklubb är en klubb som skall erbjuda spel på två av de bästa banorna i regionen.
  • Varbergs Golfklubb skall ge alla medlemmar och gäster ett positivt bemötande och omhändertagande.
  • Varbergs Golfklubbs skall ha ambitionen att erbjuda medlemmar och gäster, oavsett hcp och kön, möjlighet till golfspel på två moderna och välskötta banor. Banorna skall upplevas som utmanande, omväxlande, visa hög kvalitet och vara spelbara oavsett väderlek.
  • Varbergs Golfklubb skall vara en klubb där både motions- och tävlingsidrotten har sin givna plats.
  • Varbergs Golfklubb skall på båda banorna erbjuda medlemmar och gäster tillgång till golfutbildning, shop, hotellverksamhet och restauranger med hög kvalitet och tillgänglighet.
  • Varbergs Golfklubbs verksamhet skall grundas på en ekonomi i balans och med ett positivt kassaflöde för att klara framtida utmaningar.


Våra partners