Bankommittén

Bankommittén är ett förslagsställande organ som i sitt arbete ska ta tillvara medlemmarnas synpunkter och idéer om banornas utveckling. Arbetet ska i första hand bedrivas inom ramen för klubbens Masterplaner.

Bankommitténs uppdragsbeskrivning återfinns i PDF-filen nedan.

Kommitténs ledamöter återfinns under "Organisation".  Kommande projekt ses under "På gång" medan färdigställda projekt redovisas under "Ombyggnation Västra".                                                           

 

Våra partners