Ombyggnation på Varberg Västra

Så har vi då äntligen startat arbeten med att uppdatera Västra banan enligt Masterplanens intentioner!

Masterplanerna för Västra och Östra banan har presenterats för medlemmarna sedan hösten 2015. De har legat upplagda på klubbens hemsida och vid höstmötet i december 2015 presenterade dessutom banarkitekten Caspar Grauballe planerna på ett överskådligt sätt. Det bjöds också tillfälle att ställa frågor.

Vid vårmötet i mars 2016 godkände årsmötet att de båda Masterplanerna fortsättningsvis ska utgöra ett underlag och en vägledning för klubbens styrelse och bankommitté när framtida handlingsplaner för att vidareutveckla klubbens banor upprättas och beslutas.

De båda Masterplanerna finns att ladda ned under "Banorna". Välj sedan "Västra banan" respektive "Östra banan".
Återfinns under följande länkar:  http://www.varbergsgk.se/medlem/banan/vastra-banan/masterplan-vastra    http://www.varbergsgk.se/medlem/banan/ostra-banan/masterplan-ostra

På undersidor kommer planerade arbeten att presenteras hål för hål allteftersom beslut om förändringar tas.

 

Våra partners