Hål nr 1

Den nya fairwaybunkern skapar en bättre känsla för hålets orientering.

En mindre vassare greenbunker som syns från fairway har ersatt de två gamla. Avrinningen från greenen har också förbättrats. 

I PDF-filen nedan återfinns en överblick över förändringarna på ettan. Vidare några bilder från arbetet.

Våra partners