Hål 18

Utförda arbeten 2016.

Tee 65 har höjts drygt 50 cm för att skapa en bättre visuell kontakt med fairway. Den har också gjorts något mindre liksom tee 46. mindre.

Greenen var tidigare något för generös för ett nåbart par 5-hål (för de långtslående!). Därför har vi byggt ytterligare en bunker kort om green samt en ny bunker bakom greent. Alla bunkrar ses dessutom tydligt från fairway även vid långa inspel.

I PDF-filen nedan ses en skiss över greenområdet.

Våra partners