Tee hål 1 Västra

Teeområdet på Västras hål 1 byggdes om hösten 2016. Med 5 separerade tees visar vi våra gäster redan från början vilka banalternativ som finns. Banskissen som visas i filen nedan innehåller också en ny stenmur i vänsterkanten. Denna får dock vänta tills ekonomin tillåter.

 

Våra partners