FOTON

Så är vi då klara med ombyggnaden på Västra banan för 2016. Jonas/klubben/bankommittén m fl utan rangordning är alla väldigt tacksamma för den enorma insats som våra veteraner lagt ned. Totalt har de jobbat ca 540 timmar bara med ombyggnaden av hål 1 och 18 under året. Nedan följer några foton på det färdiga resultatet.

Våra partners