Organsiation

Bankommittén är ett förslagsställande organ som i sitt arbete ska ta tillvara medlemmarnas synpunkter och idéer om banornas utveckling. Arbetet ska i första hand bedrivas inom ramen för klubbens Masterplaner.

Kommittén består av:                                                                  

kommittéordförande

Anders Nilsson

 

anil@seaside.se

 

Marie Bodén

 

marie.boden@telia.com

 

Roger Frejd

 

frejd@seaside.se

 

Jacob Molin

 

molinjacob82@gmail.com

styrelserepresentant

Lars Göransson

 

varberg@akademibokhandeln.se

adjungerad Jonas Gustafsson

 

jonas@varberggk.se

 

Våra partners