Fastighetskommittén

Fastighetskommittén startade under vecka 41, 2017, bygget av den nya kiosken och de nya toaletterna på Västra banan.
Kiosken ligger nu mellan 5:ans och 11:ans tee på Västra.

Vi ser alla fram emot en ny säsong med en ny fräsch kiosk.

Vi vill rikta ett stort tack till alla sponsorer och ideella krafter som har hjälpt till att bygga kiosken och toaletterna, för oss är era insatser ovärderliga!

 

Fastighetskommittén består av:

Kent Turesson Ordförande
Herbert Bonebjär Ledamot
Mats Gustavsson Ledamot

Våra partners