Fastighetskommittén

FASTIGHETSKOMMITTÉN

Det är vi som är Fastighetskommittén

Kent Turesson / Ordförande

Herbert Bonebjär

Mats Gustavsson

Stellan Nyberg

Senaste uppdraget var Projekt 2020 som blev klart 1 april 2020 - se mer nedan.

 

 

PROJEKT 2020

Mad start i augusti 2019 inleddes Projekt 2020 som syftar till att skapa ett Juniorutrymme i gamla shopen. Under hösten/vintern var vi totalt 62 personer – med en medelålder >70 år - som deltog i arbetet och gjorde tillsammans över 5 000 ideella timmar för klubben. Planen var att köra öven hösten/vintern 2020/21 men tack vare fantastiska insatser av många var vi klara redan i april 2020 – ett år i förväg.

Kostnaderna för att anlita en extern byggare var projekterat till 3,7 MSEK och vår budget sattes till 2 MSEK.  Tack vare medlemsbidrag, sponsorer, leverantörer och alla medlemmar som arbetat ideellt blev kostnaderna endast 1,6 MSEK – en besparing på 400 TKR.

TACK till Er alla! 

Kent Turesson

Här kan du se ett bildgaleri från projeket

http://www.varbergsgk.se/se/klubben/info/nyhetsarkiv/projekt-2020

STARTERHUS 2019

Under 2019 har fastighetskommittén byggt Starterhus på VästrA och Östra banan. Under hösten 2019 kommer fastighetskommittén starta klubbhusprjektet på Varbergs Västra. Återkommer med mer information september 2019.

 

Våra partners