Fastighetskommittén

Under 2019 har fastighetskommittén byggt Starterhus på Västar och Östra banan. Under hösten 2019 kommer fastighetskommittén starta klubbhusprjektet på Varbegs Västra.
Återkommer med mer information september 2019.

Fastighetskommittén består av:

Kent Turesson Ordförande
Herbert Bonebjär Ledamot
Mats Gustavsson Ledamot

 

Våra partners