Nationella damdagar

Vad är nationell damdag?

Med många deltagare kan vandringspriset bli vårt!

Med många deltagare kan vandringspriset bli vårt!

Nationella damdagar kom till för att främja damers golfspel. Under säsongen anordnar ett antal klubbar dessa dagar. Alla damer är välkomna att spela. I varje golfdistrikt tävlar klubbarna mot varandra genom ett poängsystem. Viktigast är dock att ha trevligt och träffa andra golfspelande damer.

Våra partners