REGELKOMMITTÉNS UPPDRAG

Regelkommittén vid Varbergs GK
 
Regelkommitténs uppdrag
Regelkommittén har klubbstyrelsens uppdrag att hantera golfregler och handicapfrågor
 
Kommittén planerar och ansvarar för att tillsammans med våra medlemmar-funktionärer genomföra en rad olika uppgifter. De viktigaste är
·      Ansvara för regelutbildning av klubbmedlemmar
·      Rekrytera, utbilda och godkänna klubbdomare
·      Ansvara för att banan är markerad enl. reglerna
·      Utforma Lokala Regler och löpande vara behjälplig med Tillfälliga Lokala regler
·       Svara på Handicapfrågor
·       Genomföra årlig handicaprevision
·      Vara ”remissinstans” till övriga kommittéer och banpersonal.

Våra partners