Veteraner Herrar

Verksamheten syftar till att skapa en mötesplats där föreningens herrgolfare över 60 år kan träffas, spela golf eller utföra andra aktiviteter tillsammans och därigenom utöka kontaktytan såväl inom klubben som med andra klubbar.

Våra partners