Mål och syfte

 

Målgrupp
Herrar som är medlemmar i Varbergs GK och under året fyller 60 år eller mer.

Syfte
Verksamheten syftar till att skapa en mötesplats där föreningens herrgolfare från det år de fyller 60 år kan träffas, spela golf eller utföra andra aktiviteter tillsammans och därigenom utöka kontaktytan såväl inom klubben som med golfare från andra klubbar.

Mål
Nya spelare ska komma in i gemenskapen i minst samma takt som de som inte är längre är aktiva inom Herrveteranerna. Detta innebär att vi ska vara minst 191 st aktiva 2018.
Vi ska 2018 fortsätta öka antalet deltagare i vår matchspelstävling till minst 100 startande fördelat på två klasser.
Vi ska snabba upp spelet. Målet är att ingen 3-boll som spelas under normala omständigheter ska ta längre tid än 4.15.

Vi ska försöka utvidga somargolfen till fler speltillfällen 2018.

 

Verksamhet
Utöver att bedriva golfspel i olika former umgås vi såväl inom klubben som med golfare från andra klubbar. Vi utbildar oss i lämpliga ämnen, gör utflykter och inte minst bistår vi klubben med arbetskraft när så är lämpligt.

Genom ett varierat utbud av tävlingar ger vi medlemmarna möjlighet att förkovra sig inte bara i att spela golf utan också i golfregler och olika tävlingsformer.
Vi spelar "onsdagstouren" som löper över hela säsongen. Vi genomför ett matchspel med två klasser. Vi spelar slagspelstävlingen om den "Gröna kavajen" samt lagtävlingar såväl internt som med Damveteranerna.
Vi utser Årets golfare inom Herrveteranerna.

AN/2018-02-08

Våra partners