TÄVLINGSKOMMITTÈN 2018

Nalle Cronborn

Ansvarig och sammankallande

Bertil Erlandsson

Tävlingsledare

Reine Fernhede

Tävlingsledare

Ivar Häggström

Tävlingsledare

Svante Jönsson

Tävlingsledare

Bengt Liedberg

Tävlingsledare

Leif Nilsson

Tävlingsledare

Bernt J Andersson

Tävlingsledare

Våra partners