TÄVLINGSKOMMITTÈN

Nalle Cronborn

Ansvarig och sammankallande

Bertil Erlandsson

Tävlingsledare

Reine Fernhede

Tävlingsledare

Ivar Häggström

Tävlingsledare

Svante Jönsson

Tävlingsledare

Lars Henrell

Tävlingsledare

Leif Nilsson

Tävlingsledare

Bernt J Andersson

Tävlingsledare

Björn Jonasson

Tävlingsledare

Stellan Nyberg

Tävlingsledare

Roland Lennartsson

Tävlingsledare

Våra partners