Inbjudan

Välkomna till Herrveteranernas matchspel

 

 

Varbergs GK:s Herrveteraner

Inbjudan till Herrveteranernas matchspel 2019

 

Målgrupp      

Klubbens herrar födda 1959 eller tidigare.

Klassindelning                     

Två klasser:

·         Matchspel Västra 57.

·         Matchspel Östra 46.

Båda klasserna spelar om vandringspriser i form av tavlor målade av Kaj Lundahl.

Ställ gärna upp i båda klasserna! Maximalt 64 startande per klass.

Plats              

Västra, tee 57. Alla startar från denna tee, dvs även herrar 75+.

Östra, tee 46. Alla startar från denna tee.

Anmälan       

Senast 2019-05-11 i Min Golf där matchspelet är upplagt som två tävlingar detta datum. Tävlingarna heter

Matchspel Västra 57 Herrveteraner - Anmälan” respektive

Matchspel Östra 46 Herrveteraner - Anmälan”.

Anmälan kan också ske till kansliet.

Lottning

Ingen seedning förekommer.

Klasserna lottas senast 2019-05-13. Spelplanerna distribueras snarast efter lottning

Startavgift     

50 kr.

Tider             

Första omgången startar omgående efter lottning och ska vara färdigspelad senast 2019-06-14

Finalerna ska vara spelade senast 2019-09-27

Övrigt           

Handicaptävling. Exakt tävlingshandicap (ETH) krävs.

Det är upp till spelarna att själva komma överens om speldag inom gällande ramar.

Se vidare Golfklubbens hemsida under Klubb/Kommittéer/Veteraner Herrar/Tävlingar/Matchspel för ytterligare information om tävlingen.

Tävlingsledare

Arne Jensen (Östra 46), arne.jensen@ciaoip.se eller 0709 677 155

Anders Nilsson (Västra 57), anil@seaside.se eller 0706-23 32 29

 

Våra partners