Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente för Herrar Veteraner

Verksamheten riktar sig till herrar i Varbergs GK och som under året fyller 60 år eller mer.

Vi spelar huvudsakligen på onsdagar mellan april och oktober.

Spelprogrammet ska innehålla en variation mellan Östra och Västra banan liksom olika spelformer.

Tävlingar

För samtliga tävlingar gäller gällande publikationer av ”Regler för golfspel”, ”Spel- och Tävlingshandboken” samt aktuella lokala regler och tävlingsbestämmelser. Spel sker från tee 52 och 57 på Västra samt tee 49 och 55 på Östra. Herrar som fyllt eller fyller 75 år innevarande år får spela från nya tee 49 på Västra och tee 46 på Östra. Tills vidare kontaktar spelare 75+ kansliet för dessa val. 

Tävlingsprogrammet anslås på hemsidan www.varbergsgk.se under Medlem/Kommittéer/Veteraner Herrar/Tävlingar.

Flertalet singeltävlingar under året samlas i Onsdagstouren. Denna består av ca 18-20 tävlingar som löper över hela säsongen. Andra tävlingar är till exempel t ex Gröna Kavajen, Matchspelen, lagtävlingar, utbyten samt uppstart- och avslutningstävlingar.

Onsdagstouren spelas i två klasser med fri lottning mellan klasserna:

  • A-klassen med hcp <=19,9
  • B-klassen med hcp >=20,0

Spelare med hcp >36 spelar på hcp 36,0.

Gröna Kavajen spelas som slagtävling från tee 57 på Västra banan med en gemensam klass.. Exakt tävlingshandicap (ETH) krävs. Herrar 75+ kan välja att spela från tee 49.

Matchspelen har ett separat spelreglemente. ETH krävs. Se vidare under Matchspel.

Anmälan

Tävlingsanmälan görs på www.golf .se (Min Golf), via hemsidan www.varbergsgk.se eller direkt till kansliet på telefon 0340-480 380.

Anmälningstid framgår av tävlingsinbjudan i Min Golf. Vid onsdagstävling görs anmälan senast måndag kl. 23.59. Startlistan publiceras tisdag cirka kl. 12.

Startavgiften är 40 kr. Förhöjd avgift kan förekomma då lunch ingår i startavgiften

Tävlingsledares telefonnummer återfinns under aktuell tävling på www.golf.se. Dessutom återfinns uppgifterna på vår hemsida under Organisation och under Tävlingsprogram.

Första start är vanligen kl. 09.00

 

Avanmälan

Eventuell avanmälan efter lottning ska ske till kansliet eller till tävlingsledaren

Resultatredovisning

Tävlingresultat anslås vanligen samma dag under aktuell tävling på Min Golf på www.golf.se

Tävlingarna som inte ingår i Onsdagstouren är separata tävlingar med egna priser. Prisutdelningen sker om möjligt direkt efter avslutad tävling.

Resultatredovisning för Onsdagstouren

Den aktuella ställningen i Onsdagstouren redovisas på hemsidan www.varbergsgk.se senast dagen efter tävling.

Poäng i deltävling tilldelas de 15 bästa i varje klass i fallande skala 15, 14, 13 osv.

Priser utgår till de 20 bäst placerade i respektive klass efter avslutad tour. Maximalt 10 tävlingar får medräknas. Prisutdelning sker vid Herrveteranernas höstavslutning.

Spelare som tagit poäng i båda klasserna redovisas i den klass där han:

  1. Tagit poäng flest gånger
  2. Tagit flest poäng
  3. Spelat flest ronder

Segrar utanför ”topp 20” premieras liksom Hole-in-one och Albatross.

an/2018-04-19

Våra partners