TÄVLINGSKOMMITTÉN

TÄVLINGSKOMMITÉENS UPPDRAG 2019

Tävlingskommittén hälsar alla välkomna till en ny och händelserik tävlingssäsong. Varbergs Golfklubb erbjuder ett varierande utbud av olika tävlingsarrangemangför klubbens medlemmar och dess gäster. Vi i Tävlingskommittén har försökt sätta samman ett varierande program som vi tror kommer att passa samtliga typer av spelare. Våra klubbtävlingar är i första hand förlagda till helger.

Arrangemangen syftar till att stimulera till tävlingsidrott, främja kontakten mellan olika medlemskategorier och underlätta för nya medlemmar att komma in i gemenskapen. En satsning på ett omväxlande utbud kommer att leda till att fler tävlingsspelar, vilket vi hoppas kan medföra att ännu fler medlemmar intresserar sig för golfens sportsliga aspekter.

Tävlingsanmälan görs via Internet på www.golf.se via hemsidan www.varbergsgk.se

Tävlingskommittén.

Våra partners