ToR kommittén

ToR-kommitté har klubbstyrelsens uppdrag att ta hand om det som rör klubbtävlingar, golfregler och handicapfrågor. Det känns naturligt eftersom regler och tävlingar alltid går hand i hand. För närvarande utgörs ToR-kommittén Gunilla Cronborn, Kurt Glamheden, Tore Gustavsson, Jörgen Andreasson, Owe Candow och Jahn Sjödin.

Vi skall i huvudsak vara en administrativ kommitté som tillsammans med våra medlemmar-funktionärer ansvara för att genomföra en rad olika uppgifter.De viktigaste är

 • Tävlingsverksamhet
 • Tävlingskalender
 • Regelutbildning
 • Ansvara för Markering av banan
 • Utforma Lokala Regler
 • Utbildning tävlingsledare
 • Utbildning inom Regelverket
 • Ansvara för Utbildning Gröna Kortare
 • Handicapfrågor
 • Handicaprevision
 • Domare

För att få verksamheten att fungera har ToR-kommittén ”domarsällskapet” och ett flertal tävlingsledare till sitt förfogande. För att verksamheten skall fungera bra behövs hjälp av alla medlemmar.

Våra partners