Mål och syfte

Målgrupp

Damer som är medlemmar i Varbergs GK och under året fyller 60 år eller mer.

Syfte

Verksamheten ska engagera föreningens damgolfare över 60 år att bli aktiva, spelskickliga och glada golfare. Det åstadkommer vi genom att anordna golftävlingar i olika spelformer samt anordna sociala aktiviteter i samband med tävlingar.

Våra partners