ORGANISATION

Kommittéstyrelsen för Veteraner Damer består av ordförande samt tre ledamöter med uppgift att leda verksamheten och inom sig fördela arbetet. Ledamöterna i kommittén föreslås av valberedningen och väljs på ett år vid protokollfört årsmöte i samband med årsavslutningen. Valberedningen ska ha två ledamöter och väljs vid årsmötet.

Våra partners