TÄVLINGSREGLER

Tävlingarna spelas huvudsaklingen på torsdagar mellan april och oktober. Spelprogrammet ska innehålla en variation mella Östra och Västra banan liksom olika spelformer.

För samtliga tävlingar gäller Svenska Golfförbundets "Regler för golfspel 2012-15" och de lokala regler som är anslagna.

För tävlingsledning gäller Svenska Golfförbundet "Spel- och Tävlingshandboken 2015".

Tävlingsprogrammet anslås på hemsidan www.varbergsgk.se under Kommittèer/Veteraner Damer.

Anmälan

Tävlingsanmälan görs antingen via www.golf.se, via www.varbergsgk.se eller direkt till kansliet på telefon 0340-480 380.

Vid torsdagstävling görs anmälan senast onsdag klockan 12.00, därefter sker lottning. Önskemål om tidig eller sen start är möjlig. Finns behov av närliggande tid med annan spelare på grund av samåkning ring kansliet på telefon 0340-480 380. Startlistan publiceras onsdag efter klockan 16.00. Första start är vanligen klockan 09.00.

Startavgiften är 40 kronor. Vid tävling med lunch är startavgifter 100 kronor om inget annat anges. Detta gäller oavsett om man deltar i lunchen eller inte.

Tävlingsledares namn och telefonnummer finns under aktuell tävling på www.golf.se eller www.varbergsgk.se.

Resultatredovisning

Tävlingsresultatet anslås vanligen samma dag under aktuell tävling på www.golf.se eller www.varbergsgk.se.

Prisutdelning

Priser delas ut i form av presentkort i golfshopen. För 2015 utgår tre priser till vaje klass alternativt lag. Första pris är150 kronor, andra pris 100 kronor och tredje pris är 75 kronor.

Prisutdelning sker samma dag då det är lagtävling. För övriga tävlingar sker prisutdelningen för vårens tävlingar vid avslutningen i juni och för höstens tävlingar vid avslutningen i oktober.

 

Våra partners