ORGANISATION

Varbergs Golfklubb äger två 18-hålsanläggningar belägna på egen och arrenderad mark och är en ”Golfklubb med dubbel spelglädje”. Klubben driver genom sitt helägda dotterbolag, Varberg Golf AB, båda anläggningarna. Östra Banan är belägen i skogslandskap vid Grimeton. Västra Banan är belägen utmed E 6 och är en kustnära hedbana med stora ondulerade greener.

All drift av anläggningarna sköts av Varberg Golf AB medan medlemsaktiviteterna hanteras av Varbergs Golfklubb. Klubben har ca 2 300 medlemmar varav ca 2 000 är aktiva. Klubben är en så kallad Spelrättsklubb, vilket innebär att medlemmarna måste inneha en spelrätt för att kunna spela fritt. Medlemskap utan spelrätt förekommer men medför då en förhöjd spelavgift.

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse i klubben och bolaget. Styrelsen utser i sin tur kommittéordföranden. Klubbens ordförande och vice ordförande bildar tillsammans med Banchef och Klubbchef ett Arbetsutskott som behandlar operativa frågor mellan styrelsemötena.

Våra partners