Spelrätt i Varbergs Golfklubb

Nya medlemmar förvärvar en spelrätt genom att köpa en befintlig spelrätt från en medlem.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Varbergs Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  • Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  • Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  • Samtidigt som säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  • Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från    
  • Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Tänk på att gällande årsavgift skall vara betald av säljaren innan ni köper spelrätten.
Längst ned på sidan finner ni överlåtelsehandlingen i PDF.
Från och med 2017-01-01 tilllåter Varbergs Golfklubb även utlåning av spelrätt under ett kalenderår.

Läs mer i de bifogade dokumenten nedan. Har ni frågor så kontakta oss på kansliet på 0340-480 380.

VARMT VÄLKOMNA!

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

Säljare telefon epost pris
Anne Ida Thorson 0340-93040   5000
Karin Sjölander 031-711487 karin.sjolander2@gmail.com 6000
Malin Johansson 0735-111212    
Lena Laurin gm Lars Vingfeldt +47-40000001 lars.vingfeldt@winter.no 4000
Eva Lindeblad 0707-125352  eva.lindeblad@polisen.se 5000
Kerstin Lindenstav Gyllén 0340-36138   3000
Rolf Wantling 0706-611590   1000
Per Källner 0340-36033    4000
Ulla Källner 0340-36033    4000
Fredric Bohman 0702-946453 fredric.bohman@ncc.se 4000
Jonas Danielsson 0730-575820   3000
Stefan Andersson 0340-80505   2500
Pontus Eneroth 0735-047865   2500
Gerd Carlsson 0340-134 24   4000
Anders Berntsson 0766-459535   2000
Sten Livehed 0705-186832   1500
Monica Evertsson 070-2668602 monick.evertsson@gmail.com 5000
Lars Bandh 0707-672067    2000 
Jonas Alvarsson 0768-071337 jonas.alvarsson@gmail.com 800
Kent Arvidsson 0707-607703 kent.arvidsson@aftab.se 2000
Glenn Andersson 070-5353886   2000
Lena Nilsdotter 0709-534670   800
Bengt-Erik Carlsson 0340-15520   700
Björn Zellén 0706-254194   1000
Lena Stig 0708-678378   1500
Lisbeth Bengtsson 0340-10216   900
Annika Paulsson 0730-536510   1000
Douglas Book 0739-991874   1400
Nathalie Geeris 0703-351197   1000
Ingela Djurvall 0709-630730 djurvall@icloud.com  600
Klaus Grossmann 0705-523515   1000
Krister Gemrud 0706-565984   900
Jan-Evert Karlsson 0705-308870   1000
Annelie Nilsson 0722-059601   700
Kent Nilsson 0722-059601   700

Våra partners