DRIVING RANGE - ÖSTRA

På Östra Banan drivs drivingrangen av klubben och du köper dina poletter i shopen på Östra.

DRIVING RANGE ÖSTRA

På Östra Banan drivs drivingrangen av klubben. Inför säsongen 2021 kommer betalsystemet att bytas ut till ett nytt med fler betalmöjligheter. Hemsidan uppdateras när installationen är utförd.

Våra partners