Tävling

Välkomna till 2017 års tävlingar.

ToR-kommittén hälsar alla välkomna till en ny och händelserik tävlingssäsong.Varbergs Golfklubb erbjuder ett varierande utbud av olika tävlingsarrangemangför klubbens medlemmar och dess gäster. Vi i ToR-kommittén har försöktsätta samman ett varierande program för 2017 som vi tror kommer att passa samtliga typer av spelare. Våra klubbtävlingar är i första hand förlagda till helger.

Arrangemangen syftar till att stimulera till tävlingsidrott, främja kontaktenmellan olika medlemskategorier och underlätta för nya medlemmar att kommain i gemenskapen. En satsning på ett omväxlande utbud kommer att leda tillatt fler tävlingsspelar, vilket vi hoppas kan medföra att ännu fler medlemmarintresserar sig för golfens sportsliga aspekter.

Många av de gamla klassikerna med dess sponsorer och fina priser är självklart kvar i årets program. 

Våra krögares tävlingar med efterföljande festligheter kommer att vara kvar liksom Varbergsveckan med tävlingar varje dag 9-15 juli. Mer info om tävlingarna kommer att finnas på hemsidan. Ett komplett tävlingsprogram kommer också att skickas ut till samtliga medlemmar med en mailadress. Det kommer också att finnas på våra expeditioner på både Västra och Östra.

Väl mött till ett spännande tävlingsår 2017.

Tävlingsanmälan görs via Internet på www.golf.se via hemsidan www.varbergsgk.se

ToR-kommittén.

Våra partners