VARBERGSMÄSTAREN

Varbergsmästaren - Tävlingsfakta 2017

VILLKOR FÖR TÄVLAN: (utöver nedan gäller SGF:s Spel- och Tävlingshandbok)

TÄVLINGSPROPOSITION: Anslås senast tre veckor före tävlingsdagarna.

TÄVLINGSDATUM och SPELPLATS

 28/5 Harabäckens GK. Singel  

10/6 Klosterfjordens GK. Bästboll.

19/8 Varbergs GK  Östra. Greensome.

9/9 Hofgårds GK. Singeltävling. ( max. xx deltagare) Kanon start kl. 09:00

 

SPELFORM: Singel och partävlingar poängboggey. Se anslag från respektive klubb ang. vilka spelformer det är på partävlingarna.

ANMÄLNINGSAVGIFT: Spelarna betalar 100 kronor i startavgift för singeltävling och 200 kronor paret för parspel. Medlemmar i Varbergsklubbarna betalar ingen tävlingsgreenfee. Greenfeemedlemmar samt övriga betalar tävlingsgreenfee till resp. klubb.

KLUBBMATCHEN: Den bästa golfklubben i Varbergs kommun koras efter den sista tävlingen. De tre bästa resultaten från varje klubb i de fyra tävlingarna summeras och den klubb som har fått flest poäng segrar. Vid lika resultat avgör den sista tävlingen. Fortfarande lika resultat de två sista tävlingarna osv.

INDIVIDUELL TÄVLING: För att utse Varbergs bäste golfare, där de tre bästa resultaten från de fyra deltävlingarna räknas, sker poängsammanställningen enligt följande. I singeltävlingarna tar varje spelare med sig sitt resultat, den uppnådda poängen. Från parspelen får varje spelare ta med sig lagets uppnådda poäng  minus 10%. De bästa individuella resultaten summeras och Varbergs kommuns bäste golfare koras efter den sista tävlingen.

Särskiljning

Vid lika resultat avgör spel hcp vid de individuella tävlingarna.

DELTAGARE: Tävlingen är öppen för alla men medlemmar i de arrangerande klubbarna har företräde tills en vecka före resp. tävlingsdag Max antal deltagare är 144, sista tävlingen max.72 deltagare. Deltagarantalet fördelas lika mellan klubbarna. Tävlingsledningen kan vid lågt deltagarantal göra ändringar i denna fördelning.

Vid sista deltävlingen max. 72 deltagare, platserna fördelas enligt följande

Dom 12 bästa resultaten efter 3 deltävlingar, därefter 15 platser / klubb.

VAL AV TEE: Herrar 70+ har möjlighet att välja tee. (Harabäcken 48, Klosterfjorden röd, Varbergs Östra 44 samt Hofgård röd)

HANDICAPGRÄNS: Hcp 54 är den högsta exakta handicap en spelare får ha för att få anmäla sig till tävlingen.

HÖGSTA TILLÅTNA EXAKTA HANDICAP: Hcp. 36. Detta är den högsta exakta handicap en spelare får tillgodoräkna sig i en tävling, oavsett vad hans exakta handicap är.

TÄVLINGSHANDICAP: Det krävs Tävlingshandicap för samtliga spelare för att ta emot priser i tävlingarna.

ANMÄLAN: Anmälan sker på klubbens vanliga sätt om annat inte anges på resp. klubb. Vid anmälan skall Golf-id, namn och aktuell exakt handicap anges. Spelare inlottas i tävlingsklass efter den exakta hcp som finns registrerad i GIT vid lottningstillfället.

ANMÄLNINGSTIDEN: Går ut kl 12.00 3 dagar innan tävlingsdagen.

EFTERANMÄLAN: Noteras på reservlista. Spelaren får själv bevaka om han/hon har kommit med i tävlingen eller kvarstår på reservlistan.

DELTAGARBEGRÄNSNING: Urvalsprincipen är i anmälningsordning.

HCP-ÄNDRING: Efter anmälningsdag men före tävlingsstart. Spelare som fått sin exakta hcp ändrad efter anmälningstidens utgång skall spela på aktuell hcp men i ursprunglig klass.

SPELORDNING OCH STARTTIDER: Fastställs genom lottning. Vid återbud kan fastställd startordning ändras av tävlingsledningen.

STARTLISTA: På klubbarna och www.golf.se senast kl. 19:00 2 dagar innan tävlingsdagen.

TÄVLANDE: Skall lösa ut scoorekort och ha betalt sin startavgift senast 30 min. före sin aktuella starttid.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING: Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start skall erlägga anmälningsavgift för tävlingen. Observera att detta även gäller spelare som kommit in i tävlingen från reservlista. Disciplinär åtgärd kan leda till avstängning under två nästkommande tävlingar.

SCOREKORT: Skall snarast efter fullföljd rond lämnas till tävlingsledningen och då vara signerat av markör och spelare. Lämnas scorekortet senare än 30 minuter efter aktuell rond diskvalificeras den tävlande.

RESULTATLISTA: Upprättas och anslås snarast på www.golf.se efter resp. tävling

TÄVLINGSPRISER: Skall avhämtas personligen.

KLASSINDELNING:

Se resp. klubbs hemsida under Tävling/Varbergsmästaren.

PROTESTER: Tävlingsledningen behandlar protester utan onödigt dröjsmål. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas. Genom att prisutdelning genomförts anses även protesttiden vara ute.

VID ALLT SPEL SKALL GREENLAGARE FINNAS LÄTT TILLGÄNGLIG OCH ANVÄNDAS samt aktuell regelbok skall medföras under tävlingen.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna. Se anslagstavlan.

TÄVLINGSREGLER: (enligt SGF:s Spel- och Tävlingshandbok)

Generella tävlingsregler

HJÄLPMEDEL FÖR AVSTÅNDSMÄTNING:

Spelare får använda hjälpmedel för att mäta avstånd under tävling.

AVBROTT I SPEL: Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom signal med siren. Spelarna ska avbryta spelet omedelbart. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen så beslutat.

Signaler: En lång signal – Avbryta spelet omedelbart.

Tre signaler upprepade gånger - Avbryta spelet (spela färdigt hålet avsluta därefter).

Två korta signaler upprepade gånger – Återuppta spelet.

Lokala och tillfälliga tävlingsregler: SE ANSLAGSTAVLAN

Våra partners