Medlemskampanj - 2-års fullvärdig medlem


KAMPANJ 2021 2-års fullvärdigt medlemskap

Skriv på för 2 år och få 30 % rabatt på hela årsavgiften första året. År 2 betalar du full årsavgift och du erbjuds att köpa ett spelrättsbevis av klubben för 1000 kr. Erbjudandet gäller endast fulltidsmedlemskap för seniorer. Du får inte ha varit medlem i Varbergs GK på två år.

Avgift 2021
4690 kr
Avgift 2022
Spelrättsbevis 1000 kr
Årsavgift enligt årsmötets beslut
Städavgift 200 kr (återbetalas i form av 2 lunchkuponger vid deltagande på en av klubbens städdagar)