Vårårsmöte

Publicerat: 2023-02-12 22:21 - Skrivet av Peter Bengtsson

Det var inte längesedan vi hade årsmöte men nu är det snart dags igen, denna gång Vårårsmöte. I nyheten hittar du mer information och viktiga datum inför mötet.

Vårårsmöte 2023

Vårårsmötet genomförs onsdagen den 29 mars i Restaurang Västra.

Under Vårårsmötet behandlas bokslutet och styrelsens ansvarsfrihet samt val av ordförande och ledamöter till styrelse samt övriga val. Vill man nominera sig själv eller någon annan till en position skickar man namn, kontaktuppgifter och motivering till Valberedningens sammankallande, Kristofer Strandvi.
Följande datum kan vara bra att hålla koll på:

1 mars
Motioner ska vara inkomna till info@varbergsgk.se
8 mars
Kallelse med föredragningslista ska vara medlemmarna till handa via nyhetsbrev, hemsida och anslagstavlor
22 mars
Möteshandlingarna ska vara medlemmarna till handa via nyhetsbrev och hemsida
29 mars
Årsmötet genomförs i Restaurang Västra med start 18:00. Fika står framdukad från 17:30. 

Varmt Välkomna!