Varbergs Golfklubb är en klubb som skall kunna erbjuda spel på två av de bästa banorna i regionen, med helt skilda karaktärer. Ambitionen skall vara en golfklubb där medlemmar och gäster erbjuds en spännande golfutmaning och ett gästvänligt bemötande. En breddad junior– och nybörjarverksamhet  skall ge alla möjlighet att utvecklas till duktiga golfspelare både nationellt och internationellt.
Här ser du vilka vi i styrelsen är och som är valda av klubbens årsmöte. 
Christer Magnusson
Christer Magnusson
Ordförande
Marie Bodén
Marie Bodén
Vice Ordförande
Tommy Bergquist
Tommy Bergquist
Ledamot
Katharina Fagenheim
Katharina Fagenheim
Ledamot
Susanne Augustsson-Palagyi
Susanne Augustsson-Palagyi
Ledamot
Calle Åkesson
Calle Åkesson
Ledamot
Niklas Lennartsson
Suppleant