Svenska Golfförbundets 50|50 visionsarbete

Golf är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera olika målgrupper i samhället. Alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män och kvinnor, motionärer och proffs. Ändå är det en skev könsfördelning inom golfen med 28 procent kvinnor som medlemmar – visserligen högt i en global jämförelse, men långt ifrån potentialen. Likt stora delar av Idrottssverige är också män i majoritet i ledande positioner. Läs mer i Svenska Golfförbundets visionsmaterial här nedan.


Vision 50/50 Genomförd

Den 15 mars 2022 diplomerades och certifierades Varbergs GK enligt SGFs klubbutvecklingsprogram Vision 50/50.

  • Varbergs golfklubb har valt att arbeta med vision 50-50 för att bli en inkluderande verksamhet och minimera utanförskap. Vi vill synliggöra kulturer, normer och beteenden som begränsar. Vi vill vara en golfklubb som är hållbar in i framtiden.
  • Vi ser arbetet med vision 50/50 som nödvändigt för att behålla medlemmar och fylla på med nya.  En modern klubb där alla känner sig välkomna, och där klubbens utbud och miljö är attraktiv för alla våra medlemmar.
  • Det är därför viktigt att vi identifierar och åtgärdar brister och möjligheter för att attrahera kvinnor till klubben. För klubbens anställda är det också viktigt att klubben är en attraktiv arbetsplats. I ett bredare perspektiv tänker vi även att arbetet med vision 50/50 kan bidra till att utveckla ungdomar men också att golfen anses viktig för kommun och samhälle.

 

Nedan hittar ni handlingsplanen som är resultatet av programmet och arbetsdokumentet för att ta Varbergs GK in i en jämställd framtid. 

 


Vision 50/50