Kommittéerna i Varbergs Golfklubb - Grundbulten i utvecklingen

Utan våra engagerade kommittéer som drar ett stort strå till klubbens positiva utveckling. Klubbens ordförande har myntat begreppet "det idella är det ideala", något som verkligen satt avtryck under senare år.

Är du nyfiken och vill engagera dig eller bara veta mer? Kontakta receptionen på info@varbergsgk.se eller 0340-480 380

Uppdragsbeskrivning och ansvar

Respekt, glädje, engagemang, ansvar och nytänk/mod ska alltid vara centralt oavsett vilken kommitte eller roll man har inom kommittén.

Kommittéernas uppdrag är att skapa en engagerande och varierad verksamhet med nöjda deltagare och att skapa förutsättningar för att verksamheten ska nå de uppsatta målen. För varje kommitté finns ett ansvar att leva upp till den värdegrund som finns beskriven i verksamhetsplanen.

Juniorkommittén

Med juniorkommittén vill vi skapa strukturer, utveckla kultur och skapa förutsättningar för ungdomar i Varbergs Golfklubb att bedriva sin golf.

Våra mål är att golf ska vara en sport där alla kan delta och att öka antalet flickor och juniorer i träning.

För att göra vår juniorträning ännu bättre behöver vi även ideella föräldrakrafter och gärna någon juniorrepresentant.

Seriespelskommittén

Seriespelskommittén vill utveckla en öppen och välkomnande kultur för de som vill vara delaktiga i seriespel i Varbergs Golfklubb. Seriespelet ska stimulera damer och herrar inom olika ålderskategorier att träna och tävla tillsammans.

Målen är att

  • klubben ska representeras av ett fullständigt lag i samtliga matcher.
  • öka antalet damlag i seriespel
  • öka antalet seriespelare som deltar i KM

Kommitténs egna kompletterande mål sätts av kommittén.

Seriespelskommitténs uppdrag

Tävlingskommittén

Kommitténs syfte är att utveckla en kultur och skapa förutsättningar för medlemmarna i Varbergs Golfklubb att delta i tävlingar på sina villkor.

Målen är att

  • alla ska kunna välja att delta i tävlingsverksamheten
  • öka tävlingsdeltagandet bland medlemmarna
  • öka andelen kvinnor som deltar i tävlingsverksamheten
  • tävlingsformerna ska ge kvinnor lika stora möjligheter att hamna på prisplats som männen

Tävlingskommittén består av:

Kenneth Engström - sammankallande
Roger Jonasson
Ulla Haeggström
Marcus Ljungström

Tävlingskommitténs uppdrag

Regelkommittén

Regelkommittén har klubbstyrelsens uppdrag att hantera golfregler och handicapfrågor
 
Kommittén planerar och ansvarar för att tillsammans med våra medlemmar-funktionärer genomföra en rad olika uppgifter. De viktigaste är
·     Ansvara för regelutbildning av klubbmedlemmar
·     Rekrytera, utbilda och godkänna klubbdomare
·     Ansvara för att banan är markerad enl. reglerna
·     Utforma Lokala Regler och löpande vara behjälplig med Tillfälliga Lokala regler
·     Svara på Handicapfrågor
·     Vara ”remissinstans” till övriga kommittéer och banpersonal.

Mer om regelkommittén

Fastighetskommittén

Damkommittén

Herrveteraner