Varbergs Golfklubb erbjuder Driving Ranger på båda anläggningarna, här tränar du med bra bollar och det finns möjlighet att slå under tak.
From 2024 är det samma betalsystem på båda rangerna. Om du inte har ett Bollkort hämtar du ut det i någon av våra receptioner. Det ger dig lägsta möjliga bollpris. 

Du kan ladda bollkorten både direkt vid bollautomaten och i valfri reception. Vid maskinen gäller fasta belopp på 300, 500 eller 1000 kr. 

Bonus vid laddning:

500 - 999 kr - 20 %
1000 kr eller mer - 30%

Prissättning Range Västra

  30 bollar 51 bollar 72 bollar
Swish 60 97 130
Bollkort  45 71 94
Bollkort - medlem 36 56 72

 

Prissättning Range Östra

  30 bollar 51 bollar 72 bollar
Swish 42 66 86
Bollkort  36 56 72
Bollkort - medlem 27 41 50

 

Trackman Range Västra

Klubben har under våren jobbat med förbättringar av rangen

Följande uppdateringar har skett hittills:

  • Trackman Range med skärm på 20 platser
  • Fem nya platser under tak, totalt 10
  • Skärmväggar mellan ytterligare 10 platser
  • 2 nya bollmaskiner
  • Ny långmatta
  • 12 nya mattor
  • Nya bollar
  • Belysning på hela rangen

Jobb som kvarstår:

  • Infravärme på samtliga platser under tak
  • Torvning och sådd där markarbeten skett. 

Driving Range Östra

På Östra Banan har vi 4 platser under tak och ytterligare 10 platser utomhus och har bra överblick över din bollbana och landning. Du slår från fräscha mattor med fräscha bollar. Du kan betala med Swish, ticket och bollkort. 

Skaffa dig ett bollkort, det ger dig det överlägset mest förmånliga priset på bollar när du tränar och värmer upp. 

Rangen är öppen året om.