Varbergs Golfklubb erbjuder Driving Ranger på båda anläggningarna, här tränar du med bra bollar och det finns möjlighet att slå under tak.
From 2024 är det samma betalsystem på båda rangerna. Om du inte har ett Bollkort hämtar du ut det i någon av våra receptioner. Det ger dig lägsta möjliga bollpris. 

Trackman Range Västra

Just nu pågår uppfräschning och förberedelser inför installation av Trackman Range.

Följande uppdateringar har skett hittills:

  • Fem nya platser under tak, totalt 10
  • Skärmväggar mellan ytterligare 10 platser
  • 2 nya bollmaskiner
  • Ny långmatta
  • 12 nya mattor
  • Infravärme på 5 platser under tak

Uppdateringar som kommer att ske inom kort:

  • Belysning på hela rangen
  • Infravärme på samtliga platser under tak
  • Nya bollar
  • Installation av Trackman Range - 20 platser med skärm

Vi räknar med att installationen ska vara klar i mitten av maj.

Driving Range Östra

På Östra Banan har vi 4 platser under tak och ytterligare 10 platser utomhus och har bra överblick över din bollbana och landning. Du slår från fräscha mattor med fräscha bollar. Du kan betala med Swish, ticket och bollkort. 

Skaffa dig ett bollkort, det ger dig det överlägset mest förmånliga priset på bollar när du tränar och värmer upp. 

Rangen är öppen året om.