Varbergs Golfklubb

Varbergs Golfklubbs vision är att vara klubben "Där alla vill spela..... och spela igen" och att "Alla som spelar hos oss ska rekommendera oss".

Under arbetet med Vision 50/50 beslutade klubben om en värdegrund för att skapa en trivsam atmosfär för alla som vistas på och deltar i golfklubbens verksamhet.

Vår värdegrund:

Respekt

Vi hälsar på alla vi möter
Vi uppträder trevligt med vårdat språk
Vi respekterar varandra och våra olikheter

Glädje

Vi har roligt på klubben och på banan
Vi gläds med varandra framgångar
Vi uppmuntrar varandra och håller ett gott humör på och utanför banan

Engagemang

Vi är fokuserade på träningar och tävlingar
Vi hjälper varandra när någon behöver stöd
Vi ställer upp för klubben vid arrangemang och event

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt beteende på och utanför banan
Vi vårdar våra och andras banor och följer golfens regler
Vi är goda förebilder när vi representerar vår klubb

Nytänk/Mod

Vi är en jämställd klubb som vågar prova det nya och ifrågasätta det gamla
Vi bidrar med nya idéer
Vi är öppna för utveckling och förändringar