Vad gör regelkommittén?

Regelkommittén har klubbstyrelsens uppdrag att hantera golfregler och handicapfrågor
 
Kommittén planerar och ansvarar för att tillsammans med våra medlemmar-funktionärer genomföra en rad olika uppgifter. De viktigaste är
·     Ansvara för regelutbildning av klubbmedlemmar
·     Rekrytera, utbilda och godkänna klubbdomare
·     Ansvara för att banan är markerad enl. reglerna
·     Utforma Lokala Regler och löpande vara behjälplig med Tillfälliga Lokala regler
·     Svara på Handicapfrågor
·     Vara ”remissinstans” till övriga kommittéer och banpersonal.