Det är vi som försöker hålla ordning på kansli, medlemmar och andra frågor av de flesta slag. Hör av dig om du har frågor kring medlemsskap, företagsgolf, eller andra frågor som ingen annan kan svara på...:-)
Peter Bengtsson
Peter Bengtsson
Klubbchef
Åsa Nilsson
Åsa Nilsson
Kansli / Reception /Partners
Emma Averin
Emma Averin
Kansli / Reception
Gun-Britt Källqvist
Gun-Britt Källqvist
Kansli/reception (säsong)
Anita Scheeers
Anita Scheeers
Lokalvård Östra
Veronica Zetterberg
Kansli/reception (säsong)
Johan Stadin
Kansli/reception (säsong)